Kund: Lantmännen Functional Foods Design av produktblad för produkterna Salovum, SPC-Flakes, PromOat, PrOatein samt Avenacare. Inkl. framtagning av ett antal...