Kund: Lantmännen Functional Foods

Design av produktblad för produkterna Salovum, SPC-Flakes, PromOat, PrOatein samt Avenacare.
Inkl. framtagning av ett antal konceptbilder.

Artpiece • webbsida
Klotdesign • design av webbsida
Klotdesign • design av webbsida