Från idé till visualisering

Design Koncept

Från idé till visualisering

Design som stöd för att berätta, lära, beröra, förklara, förstå, samspela och interagera.

w

Undersöka

I denna process undersöker vi och pratar tillsammans om uppdragets omfattning och karaktär och vilka behov och möjligheter som finns.

Insikter

En ”djupdykning”, t ex i form av en workshop, kan utgöra en nyttig och viktig del för att hitta nya insikter för att skapa relevanta och användarvänliga lösningar.

Koncept

Utifrån uppdragets förutsättningar, identifierade behov, funna insikter och möjligheter utformas konceptet eller en helt ny idé.

Design • print • digitalt

Om uppdragets ramar är satta och klara så kör designprocessen igång. För att förmedla användarvänlig och relevant samt estetiskt design!

Bilder • symboler

Bilder, symboler och foton som stöd för att förklara eller informera men också för att förmedla en känsla.

Hållbart

Att i stort och smått verka och bidra till en bättre miljö.

Kunder förr och nu

Lantmännen Functional Foods • Artpiece.se • Parvel • KLOT Design • Meloq • PharmSwed • Kreativa Kök • Vitiligoförbundet • DiabeticDesigned.

Holmen • Jönköpings Kommun • Baker McKenzie • Atlas Copco • Sweco • på Talent Talk.

Pfizer • Roche • Amgen • Astra • Bactiguard • på Espri Health/Information och Impact Communication.

PORTFOLIO