KLOT • design av webbsida

PictureMyLife

PictureMyLife är ett digitalt kommunikationshjälpmedel för barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd.

Som en av 4 kvinnliga grundare till PictureMyLife arbetade jag främst med framtagningen av vårt digitala hjälpmedel, när det gäller funktionalitet, användarvänlighet och visuell design. Wireframes och skisser är framtagna i PhotoShop och/eller XD. Bilden ovan visar en skiss med design framtagen i XD.   

KLOT • design av webbsida
KLOT • design av webbsida
KLOT • design av webbsida