KLOT • design av webbsida

Kund: Meloq

Produkten EasyAngle är en digital goniometer – en innovation för fysioterapeuter – ett användarvänligt hjälpmedel som mäter rörelse och vinklar.

Koncept och design av bl a webbsida, informationsblad, folder, användaranvisning mm.

 

EasyAngle • design av information, instruktioner och produktblad