KLOT • design av webbsida

Kund: ALM innovativ grupp och ledarutveckling

Framtagning av koncept och design för nytt arbetsområde i samarbete med Grafin.

Inklusive framtagning av konceptbilder och grafisk illustration.

 

ALM • koncept och design för nytt arbetsområde • design av folder • illustrationer • konceptbilder
ALM • koncept och design för nytt arbetsområde • design av folder • illustrationer • konceptbilder
ALM • koncept och design för nytt arbetsområde • design av folder • illustrationer • konceptbilder